Πολυχρωμία

Οι πέτρες που αποτελούνται από διάφορα χρώματα είναι πολυπλοκότερες των άλλων πετρών. Χρειάζεται να κοιτάξουμε ξεχωριστά τα χρώματα τα οποία τις αποτελούν. Θεωρείται πως οι ενέργειες της πέτρας καθορίζονται από το συνδυασμό των ενεργειών που τις αποτελούν.