Κίτρινο

Οι κίτρινες πέτρες και τα μέταλλα είναι προβολικά. Κυβερνώνται από τον Ερμή. Χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν την έκφραση και την επικοινωνία, γι’ αυτό το λόγο φοριούνται συχνά από συγγραφείς και δημόσιους ομιλητές. Κυβερνώμενες επίσης από τον ήλιο, οι κίτρινες πέτρες, είναι προστατευτικές, ενώ το στοιχείο του αέρα τους προσδίδει την ικανότητα να ενισχύουν την συνειδητή σκέψη. Είναι πέτρες της κίνησης, της ανταλλαγής ενέργειας και της ψυχικής συνειδητοποίησης ενώ θεωρείται πως βοηθούν στην καλή λειτουργία του νευρικού και του πεπτικού συστήματος.