Γενικά για τα χρώματα

Η νεώτερη ψυχολογία έχει μελετήσει το ρόλο των χρωμάτων στη ζωή του ανθρώπου επισημαίνοντας το δεσμό της ψυχολογικής του ζωής με τον ημερονύχτιο κύκλο και τις επιπτώσεις του ημερήσιου φωτός πάνω σ’ αυτήν. Οι επιπτώσεις αυτές στον ανθρώπινο οργανισμό, σε κάποιο βαθμό, εξαρτώνται από την ίδια την φυσική του σύσταση, δεδομένου ότι το μήκος του κύματός του έχει άμεσο αντίκτυπο στο νευρικό μας σύστημα. Αφού κάθε τροποποίηση του νευρικού μας συστήματος επιφέρει και ανάλογη τροποποίηση της ψυχολογικής μας ζωής, το χρωματικό φάσμα την επηρεάζει έμμεσα.

Τα χρώματα όμως επιδρούν και άμεσα στην ψυχολογική μας ζωή αφού υπάρχουν από πολύ νωρίς στη ζωή μας με διάφορες πλευρές της βιωματικής εμπειρίας μας. Γεννιόμαστε και μεγαλώνουμε σ’ έναν κόσμο γεμάτο από χρωματικές εναλλαγές και αποχρώσεις. Οι εναλλαγές αυτές προέρχονται από “τα πάθη του φωτός πάνω στα πράγματα”.

Σύμφωνα με την ηθολογία στην συμπεριφορά των ζώων παρατηρούνται συγκεκριμένες αντιδράσεις προς ορισμένους χρωματικούς ερεθισμούς.
Παλιές εργασίες των S.V.Kravkov, R.J.Dreschler, N.F.Dixon απέδειξαν πως οι ανθρώπινες αντιδράσεις προς το κόκκινο είναι σταθερά συγκινησιακές. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα εργασιών του καναδού καθηγητή Wahlfarth, η έκθεση του ανθρώπου στο κόκκινο χρώμα, για διάφορα χρονικά διαστήματα, διερεθίζει το νευρικό του σύστημα, αυξάνει την αρτηριακή πίεση, τη συχνότητα της αναπνοής και τους χτύπους της καρδιάς του. Αντίθετα χαλαρωτικά αποτελέσματα προξενεί το βαθύ γαλάζιο.

Η εκλογή των χρωμάτων από το άτομο συνδέεται με συγκινησιακές αντιδράσεις, γεγονός που εξηγεί και την δημιουργία της λαικής παράδοσης σχετικά με την αλληγορική και τη συμβολική αξία τους. Αποτελεί μάλιστα διαπίστωση για την ψυχολογία ότι η χρησιμοποίηση της ποικιλίας των χρωματικών αποχρώσεων και συνδυασμών αναλογεί στην ποικιλία των ατομικών ψυχικών διαφοροποιήσεων και αντιδράσεων.