Βιβλιογραφία

Οι πληροφορίες που παραθέτουμε στις ιστοσελίδες μας προέρχονται από τις παρακάτω πηγές, καθώς και από προσωπικές εμπειρίες.

  • Cunningham’s encyclopedia of crystal gem and metal magic — Scott Cunningham
  • A book of precious stones — Julius Wodiska
  • Κρύσταλλοι — Θωμάς Μαστακούρης
  • Τα πολύτιμα πετράδια της αιώνιας σοφίας — Λίνα Σαϊσανά
  • Ενεργειακές ιδιότητες των πολύτιμων λίθων — Λίνα Σαϊσανά
  • Wikipedia.com
  • Wikimedia Commons
  • Jewelpedia.com
  • National Geographic